लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७८ मङ्सिर २ (2021-11-18)

मिति २०७८।०८।०२ र मिति २०७८।०८।०५ गते प्रयोगात्मक परीक्षा हुने बर्ग B (car, jeep, van) का परीक्षार्थीहरुको नामावली (२ गते सि नं. १ देखि २३० सम्म/ ५ गते सि नं २३१ देखि ३१३ सम्म हुने)
- २०७८ कार्तिक ३१ (2021-11-17)

लिखित परीक्षाको नतिजा तथा नयाँ र बर्ग थपका परीक्षार्थीहरुको प्रयोगात्मक परीक्षा (Trial) सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ कार्तिक ३१ (2021-11-17)

मिति २०७८।०८।०२ (Nov.18) मा retrial हुने बर्ग A (मोटरसाइकल) का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ कार्तिक ३० (2021-11-16)

नियमित तालिका बमोजिम मिति २०७८।०७।३० (Nov.16) मा retrial हुनुपर्नेमा मिति २०७८।०८।०१ (Nov.17) का लागि सारिएको बर्ग B(Car,Jeep, Delivery van) का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ कार्तिक ३० (2021-11-16)

नियमित तालिका बमोजिम मिति २०७८।०७।३० (Nov.16) मा retrial हुनुपर्नेमा मिति २०७८।०८।०१ (Nov.17) का लागि सारिएको बर्ग K(Scooter) का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ कार्तिक ३० (2021-11-16)

मिति २०७८।०७।२९ गतेको बर्ग K र बर्ग B को पुन: प्रयोगात्मक परीक्षा (retrial) सारिएको सूचना
- २०७८ कार्तिक २९ (2021-11-15)

मिति २०७८।०७।२९ गतेको पुन: प्रयोगात्मक परीक्षा (retrial) सारिएको सूचना
- २०७८ कार्तिक २९ (2021-11-15)

मिति २०७८।०७।२६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ कार्तिक २५ (2021-11-11)

मिति २०७८।०७।२६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A र K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ कार्तिक २५ (2021-11-11)

मिति २०७८।०७।२६ गते हुने लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७८ कार्तिक २५ (2021-11-11)

मिति २०७८।०७।२५ गते सञ्चालन हुने बर्ग B (Jeep, Car, Delivery Van) को प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ कार्तिक २३ (2021-11-09)

Trial तथा biometric/दर्ता सम्बन्धी सूचना
- २०७८ कार्तिक २३ (2021-11-09)

मिति २०७८।०७।२३ गते सञ्चालन हुने बर्ग K (Scooter, moped) को प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ कार्तिक १७ (2021-11-03)

मिति २०७८।०७।२२ गते सञ्चालन हुने बर्ग B (Jeep, Car, Delivery Van) को प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ कार्तिक १७ (2021-11-03)