मिति २०७७।१२।०३ गते हुने बर्ग B-Car Jeep, Delivery Van को रिट्रायल (प्रयोगात्मक परिक्षाका) परिक्षार्थीहरुको विवरण
- २०७७ चैत २ (2021-03-15)

लिखित परिक्षाको नतिजा तथा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ फाल्गुण २६ (2021-03-10)

बायोमेट्रिक मिति सारिएको सम्बन्धमा
- २०७७ फाल्गुण २३ (2021-03-07)

मिति २०७७।११।१४ गते सञ्चालित लिखित परिक्षाको नतिजा तथा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ फाल्गुण २० (2021-03-04)

बर्ग H I J को ट्रायल परिक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ फाल्गुण १७ (2021-03-01)

मिति २०७७।११।०७ गते सञ्चालित लिखित परिक्षाको नतिजा तथा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ फाल्गुण १२ (2021-02-24)

नयाँ दर्ताको लिखित परिक्षा तथा बर्ग F मिनीको ट्रायल परिक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ माघ २८ (2021-02-10)

लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ माघ २८ (2021-02-10)

मिति २०७७।१०।२३ गतेको लिखित परिक्षाको नतिजा तथा ट्रायल परिक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ माघ २८ (2021-02-10)

मिति २०७७।१०।२२ गते बर्ग B को ट्रायल परिक्षा छुट हुनेहरुको लागि सूचना
- २०७७ माघ २५ (2021-02-07)

कार्यालयका नियमित सेवाहरु सम्बन्धी सूचना
- २०७७ माघ २२ (2021-02-04)

मिति २०७७।१०।१६ गते सञ्चालित लिखित परिक्षाको नतिजा तथा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ माघ २१ (2021-02-03)

लकडाउन अघिको रिट्रायल सम्बन्धी सूचना
- २०७७ माघ २१ (2021-02-03)

बर्ग F को ट्रायल परिक्षा सारिएको सम्बन्धी सूचना
- २०७७ माघ २० (2021-02-02)

ट्रायल परीक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ माघ १५ (2021-01-28)