लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ माघ १४ (2021-01-27)

बर्ग H I J को लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ माघ ८ (2021-01-21)

बर्ग E, F, G को प्रयोगात्मक ट्रायल परिक्षा सम्बन्धी
- २०७७ माघ ८ (2021-01-21)

मिति २०७७।९।१९ देखि २०७७।१०।७ गतेसम्म दर्ता भएका बर्ग थपका तथा मिति २०७७।१०।०३ संचालित लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण बर्ग A, K र B का परिक्षार्थीहरुको प्रयोगात्मक परिक्षा
- २०७७ माघ ७ (2021-01-20)

बर्ग A, B र K को लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ माघ २ (2021-01-15)

बायोमेट्रिक मिति सारिएको सम्बन्धमा
- २०७७ पुस २८ (2021-01-12)

बायोमेट्रिक मिति सारिएको सम्बन्धमा
- २०७७ पुस २८ (2021-01-12)

बायोमेट्रिक मिति सारिएको सम्बन्धमा
- २०७७ पुस २८ (2021-01-12)

लकडाउनको कारण रोकिएका लिखित परिक्षाको नतिजा तथा ट्रायल परिक्षा सम्बन्धी सूचना
- २०७७ पुस १९ (2021-01-03)

विभागबाट प्राप्त लाईसेन्स
- २०७७ असोज १५ (2020-10-01)

स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण बन्द हुने सम्बन्धी सूचना
- २०७७ मङ्सिर ४ (2020-11-19)

नियमित समयमा स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण सम्बन्धमा
- २०७७ असोज ३० (2020-10-16)

कार्यालय बन्द रहने सम्बन्धी सूचना
- २०७७ भदौ २ (2020-08-18)

सेवा सूचारु भएको सूचना
- २०७७ साउन ३२ (2020-08-16)

सेवा बन्द हुने सूचना
- २०७७ साउन ३२ (2020-08-16)