मिति २०८०।०३।१० गतेदेखि मिति २०८०।०३।१३ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०३।२२ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १५ (2023-06-30)

मिति २०८०।०३।१० गतेदेखि मिति २०८०।०३।१३ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०३।१७ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १५ (2023-06-30)

मिति २०८०।०३।१० गतेदेखि मिति २०८०।०३।१३ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०३।१९ गते मंगलबार ट्रायल परीक्षा हुने र मिति २०८०।०३।१५ गते शुक्रबारको लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०३।१९ गते मंगलबार नै ट्रायल परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १५ (2023-06-30)

मिति २०८०।०३।१० गतेदेखि मिति २०८०।०३।१३ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०३।१८ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १५ (2023-06-30)

मिति २०८०।०३।१० गतेदेखि मिति २०८०।०३।१३ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०३।१७ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १५ (2023-06-30)

मिति २०८०।०३।१३ गते बुधबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाएका र मिति २०८०।०३।१० गते आइतबारदेखि मिति २०८०।०३।१३ गते बुधबारसम्म नयाँ वर्ग B-Car/Jeep/Van को लागि राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०३।१५ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १३ (2023-06-28)

मिति २०८०।०३।१२ गते मंगलबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०३।१३ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार १२ (2023-06-27)

सार्वजनिक बिदाको दिन (मिति २०८०।०३।१४ गते बिहीबार) कार्यालय खुल्ने सम्बन्धि सूचना।
- २०८० असार १२ (2023-06-27)

मिति २०८०।०३।०७ गते बिहीबार र मिति २०८०।०३।०८ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Van/Jeep को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०३।१४ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार ११ (2023-06-26)

मिति २०८०।०३।०७ गते बिहीबार र मिति २०८०।०३।०८ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Van/Jeep को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०३।१३ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार ११ (2023-06-26)

मिति २०८०।०३।११ गते सोमबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०३।१२ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०८० असार ११ (2023-06-26)

मिति २०८०।०३।०७ गते बिहीबार र मिति २०८०।०३।०८ गते शुक्रबार वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०३।१४ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार ११ (2023-06-26)

मिति २०८०।०३।०७ गते बिहीबार र मिति २०८०।०३।०८ गते शुक्रबार वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०३।१३ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार ११ (2023-06-26)

मिति २०८०।०३।१० गते आईतबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०३।११ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०८० असार १० (2023-06-25)

मिति २०८०।०३।०३ गतेदेखि मिति २०८०।०३।०६ गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०३।१२ गते मंगलबार ट्रायल हुने र मिति २०८०।०३।०८ गते शुक्रबारको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई मिति २०८०।०३।१२ गते मंगलबार नै प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० असार ८ (2023-06-23)