वर्ग A/K (Motorcycle/Scooter) का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८१।०४।०१ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ असार ३२ (2024-07-15)

लिखित परीक्षाको मिति सारिएको सम्बन्धमा।
- २०८१ असार ३१ (2024-07-14)

मिति २०८१।३।२३ देखि २०८१।३।२६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।४।१ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ असार २९ (2024-07-12)

मिति २०८१।३।२३ देखि २०८१।३।२६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।३।३० गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ असार २९ (2024-07-12)

मिति २०८१।३।२३ देखि २०८१।३।२६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।४।४ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ असार २९ (2024-07-12)

मिति २०८१।३।२३ देखि २०८१।३।२६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।४।१ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ असार २९ (2024-07-12)

मिति २०८१।३।२३ देखि २०८१।३।२६ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।३।३० गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ असार २९ (2024-07-12)

अनलाइनबाट राजश्व भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी सूचना।
- २०८१ असार २९ (2024-07-12)

वर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८१।०३।२८ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ असार २८ (2024-07-11)

वर्ग A/K (Motorcycle/Scooter) का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८१।०३।२७ गते बिहीबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ असार २७ (2024-07-10)

वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग J2(Backhole Loader) का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।३।३१ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ असार २७ (2024-07-10)

वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग J1(Excavator) का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८१।३।३० गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ असार २७ (2024-07-10)

वर्ग A/K (Motorcycle/Scooter) का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८१।०३।२६ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ असार २६ (2024-07-09)

वर्ग A/K (Motorcycle/Scooter) का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८१।०३।२५ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८१ असार २५ (2024-07-08)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८१।३।२८ गते शुक्रबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८१ असार २४ (2024-07-07)