मिति २०८०।०१।३१ गते देखि मिति २०८०।०२।०३ गते सम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भई मिति २०८०।०२।०७ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ ५ (2023-05-19)

बिहानमा बायोमेट्रिक सेवा र राजस्व जम्मा गर्ने सम्बन्धमा।
- २०८० जेठ ४ (2023-05-18)

मिति २०८०।०१।३१ गते देखी २०८०।०२।०३ गते सम्म वर्ग B (car,jeep,Delivery van का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाईएका परीक्षार्थीहरु को लिखीत परीक्षा मिति २०८०।०२।०५ गते हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०८० जेठ ४ (2023-05-18)

मिति २०८०।०२।०३ गते बुधबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।०४ गते बिहिबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ ३ (2023-05-17)

मालसमान लिलाम सम्बन्धी सूचना
- २०८० जेठ ३ (2023-05-17)

मिति २०८०।०२।०२ गते मंगलबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।०३ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० जेठ २ (2023-05-16)

मिति २०८०।०२।०१ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०२।०२ गते लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख ३२ (2023-05-15)

मिति २०८०।०१।३१ गते सम्म बर्ग J1-Excavator थपका लागि राजश्व बुझाएका र र यस अगाडी लिखित परीक्षा पास भई ट्रायल परीक्षा हुन बाँकी रही मिति २०८०।०२।१९ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० बैशाख ३२ (2023-05-15)

मिति २०८०/०१/२८ गते विहीबार र मिति २०८०/०१/२९ गते शुक्रबार वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को रिट्रायालको लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०२।०५ गते शुक्रबार रिट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख ३१ (2023-05-14)

मिति २०८०/०१/२८ गते विहीबार र मिति २०८०/०१/२९ गते शुक्रबार वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को रिट्रायालको लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०२।०४ गते बिहीबार रिट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख ३१ (2023-05-14)

मिति २०८०/०१/२८ गते विहीबार र मिति २०८०/०१/२९ गते शुक्रबार वर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van को रिट्रायालको लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०२।०३ गते बुधबार रिट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख ३१ (2023-05-14)

मिति २०८०/०१/२८ गते विहीबार र मिति २०८०/०१/२९ गते शुक्रबार राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०२।०४ गते बिहीबार वर्ग A-(motorcycle,scooter,moped) को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख ३१ (2023-05-14)

मिति २०८०/०१/२८ गते विहीबार र मिति २०८०/०१/२९ गते शुक्रबार राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०२।०३ गते बुधबार वर्ग K-Scooter/Moped को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख ३१ (2023-05-14)

मिति २०८०।०१।३१ गते सम्म बर्ग F- Mini bus/Mini truck का लागि राजश्व बुझाइ मिति २०८०।०२।१२ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०८० बैशाख ३१ (2023-05-14)

मिति २०८०।०१।३१ गते सम्म बर्ग E- Tractor का लागि राजश्व बुझाइ मिति २०८०।०२।०५ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० बैशाख ३१ (2023-05-14)