मिति २०८०।०७।१९ गतेदेखि मिति २०८०।०७।२२ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०८।०८ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक २४ (2023-11-10)

मिति २०८०।०७।१९ गतेदेखि मिति २०८०।०७।२२ गतेसम्म वर्ग थप/ नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएका मध्ये मिति २०८०।०८।०१ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० कार्तिक २४ (2023-11-10)

बायोमेट्रिकको लागि सम्पर्क मिति (Visit Date) सारिएको सम्बन्धमा।
- २०८० कार्तिक २४ (2023-11-10)

२०८० साल असोज र कात्तिक महिनामा थप/नयाँ वर्ग E(Tractor) का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएर मिति २०८०।०८।१५ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक २३ (2023-11-09)

२०८० साल असोज र कात्तिक महिनामा थप वर्ग F(Minibus, Minitruck) का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०८।२२ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक २३ (2023-11-09)

२०८० साल असोज र कात्तिक महिनामा थप वर्ग F(Minibus, Minitruck) का लागि दर्ता भई राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०८।०८ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक २३ (2023-11-09)

वर्ग B-Car, Jeep, Van का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०७।२४ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० कार्तिक २३ (2023-11-09)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०७।२३ गते बिहीबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक २२ (2023-11-08)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०७।२२ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० कार्तिक २१ (2023-11-07)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०७।२३ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक २० (2023-11-06)

वर्ग B-Car, Jeep, Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०७।२२ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक २० (2023-11-06)

वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०७।२३ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक २० (2023-11-06)

वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०७।२२ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० कार्तिक २० (2023-11-06)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०७।२१ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० कार्तिक २० (2023-11-06)

वर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भई राजश्व जम्मा गरी मिति २०८०।०७।२० गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० कार्तिक १९ (2023-11-05)