रजिष्ट्रेशन (Biometric registration) र आवेदन दर्ता सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ माघ ६ (2023-01-20)

मिति २०७९।१०।०६ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ माघ ५ (2023-01-19)

मिति २०७९।१०।०५ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ माघ ४ (2023-01-18)

मिति २०७९।१०।०२ गते सोमबार trial हुने भनिएको बर्ग B-Car, Jeep, Van को ट्रायल परिक्षा मिति २०७९।१०।०६ गते शुक्रबारका लागि सारिएको र सोको नामावली ।
- २०७९ माघ ३ (2023-01-17)

मिति २०७९।१०।०२ गते सोमबार trial हुने भनिएको बर्ग A-Motorcycle को ट्रायल परिक्षा मिति २०७९।१०।०६ गते शुक्रबार सारिएको र सोको नामावली ।
- २०७९ माघ ३ (2023-01-17)

मिति २०७९।१०।०६ गते शुक्रबार ट्रायल परीक्षा हुने बर्ग E-Tractor का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ माघ ३ (2023-01-17)

मिति २०७९।१०।०४ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ माघ ३ (2023-01-17)

माघ ३ गते बायोमेट्रक रजिष्ट्रेशन (Biometric registration), आवेदन दर्ता/ Visit Date भएकाहरुको नामावली।
- २०७९ माघ २ (2023-01-16)

मिति २०७९।१०।०५ गते बिहिबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ माघ २ (2023-01-16)

मिति २०७९।१०।०४ गते बुधबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ माघ २ (2023-01-16)

मिति २०७९/१०/०५ गते बिहिबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ माघ २ (2023-01-16)

मिति २०७९/१०/०४ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ माघ २ (2023-01-16)

रजिष्ट्रेशन (Biometric registration), आवेदन दर्ता र ट्रायल परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ पुस ३१ (2023-01-15)

मिति २०७९।१०।०३ गते मंगलबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ पुस २९ (2023-01-13)

मिति २०७९।१०।०२ गते सोमबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ पुस २९ (2023-01-13)