मिति २०७९।०६।३० गते आइतबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असोज २८ (2022-10-14)

मिति २०७९।०६।२८ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज २६ (2022-10-12)

मिति २०७९।०६।२७ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज २६ (2022-10-12)

मिति २०७९।०६।२६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज २५ (2022-10-11)

मिति २०७९।०६।२५ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज २४ (2022-10-10)

मिति २०७९।०६।२९ गते शनिबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग G-Truck, Bus, Lorry का परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ असोज २४ (2022-10-10)

मिति २०७९।०६।२८ गते शुक्रबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग G-Truck, Bus, Lorry का परीक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०७९ असोज २४ (2022-10-10)

मिति २०७९।०६।२६ गते बुधबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असोज २४ (2022-10-10)

मिति २०७९/०६/२६ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज २४ (2022-10-10)

मिति २०७९/०६/२७ गते बिहिबार वर्ग A-Motorcycle को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ असोज २४ (2022-10-10)

आवेदन दर्ता/ रजिष्ट्रेशन (Biometric registration),सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ असोज २१ (2022-10-07)

मिति २०७९।०६।२५ गते मंगलबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B- Car,Jeep,Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असोज १४ (2022-09-30)

मिति २०७९।०६।२४ गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B- Car,Jeep,Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असोज १४ (2022-09-30)

सवारी चालक अनुमतिपत्र शिघ्र प्रिन्टका लागि अनलाईन आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ असोज १३ (2022-09-29)

मिति २०७९।०६।२४ गते सोमबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ असोज १३ (2022-09-29)