मिति २०८०।०४।१४ गतेदेखि मिति २०८०।०४।१७ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग A-Motorcycle का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०४।२२ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १९ (2023-08-04)

मिति २०८०।०४।१४ गतेदेखि मिति २०८०।०४।१७ गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०४।२१ गते आइतबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १९ (2023-08-04)

मिति २०८०।०४।१४ गते आइतबार देखि मिति २०८०।०४।१७ गते बुधबारसम्म बर्ग B-Car/ Jeep/ Van का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।१९ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन १८ (2023-08-03)

मिति २०८०।०४।१७ गते बुधबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।१८ गते बिहिबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन १७ (2023-08-02)

मिति २०८०/०४/१५ गते सम्म दर्ता भै राजश्व वुझाएका नयाँ वर्ग - J1,J2,J3,J4,J5,H,H1,H2,I,I1,I2,I3 लगायतका मेशिनरी वर्गको मिति २०८०।०४।२१ गते आइतबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन १६ (2023-08-01)

मिति २०८०।०४।१६ गते मंगलबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।१७ गते बुधबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन १६ (2023-08-01)

मिति २०८०।०४।१५ गते सोमबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।१६ गते मंगलबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन १५ (2023-07-31)

मिति २०८०।०४।११ गते बिहीबार र २०८०।०४।१२ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Jeep/Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०४।१८ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १५ (2023-07-31)

मिति २०८०।०४।११ गते बिहीबार र २०८०।०४।१२ गते शुक्रबार वर्ग B-Car/Jeep/Van को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरेका मध्ये मिति २०८०।०४।१७ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १५ (2023-07-31)

मिति २०८०।०४।११ गते बिहीबार र २०८०।०४।१२ गते शुक्रबार वर्ग A-Motorcycle को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०४।१८ गते बिहीबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १५ (2023-07-31)

मिति २०८०।०४।११ गते बिहीबार र २०८०।०४।१२ गते शुक्रबार वर्ग K-Scooter को रिट्रायलका लागि राजस्व जम्मा गरी मिति २०८०।०४।१७ गते बुधबार ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १५ (2023-07-31)

मिति २०८०।०४।१४ गते आइतबार बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि दर्ता भै राजश्व वुझाई मिति २०८०।०४।१५ गते सोमबार लिखित परीक्षा हुने परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०८० साउन १४ (2023-07-30)

मिति २०८०।०४।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०४।१० गतेसम्म नयाँ दर्ता बर्ग K-Scooter का लागि राजश्व बुझाएर लिखित परीक्षामा पास भएकामध्ये मिति २०८०।०४।१९ गते शुक्रबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १४ (2023-07-30)

मिति २०८०।०४।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०४।१० गतेसम्म नयाँ बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएर मिति २०८०।०४।१२ गतेको लिखित परीक्षामा उतीर्ण भई मिति २०८०।०४।१६ गते मंगलबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १२ (2023-07-28)

मिति २०८०।०४।०७ गतेदेखि मिति २०८०।०४।१० गतेसम्म थप बर्ग B-Car/Van/Jeep का लागि राजश्व बुझाएका मध्ये मिति २०८०।०४।१५ गते सोमबार ट्रायल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली।
- २०८० साउन १२ (2023-07-28)