मिति २०७९।११।२४ गते बुधबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण २३ (2023-03-07)

मिति २०७९/११/२४ गते बुधबार वर्ग K- Scooter को रि-ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ फाल्गुण २३ (2023-03-07)

मिति २०७९/११/२४ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले कार्यालबाट प्रदान हुने सेवाहरु सम्बन्धि जरुरी सूचना ।
- २०७९ फाल्गुण २३ (2023-03-07)

मिति २०७९।११।२३ गते मंंगलबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण १९ (2023-03-03)

मिति २०७९।११।२१ गते आइतबार trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण १९ (2023-03-03)

मिति २०७९।११।२३ गते मंगलबार प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग A-Motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण १८ (2023-03-02)

मिति २०७९/११/२१ गते आइतबार वर्ग K- Scooter को ट्रयाल हुने परिक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ ।
- २०७९ फाल्गुण १८ (2023-03-02)

नयाँ दर्ताको विवरण नसच्चिने सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ फाल्गुण १७ (2023-03-01)

मिति २०७९।११।१७ गते बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का लागि राजश्व वुभाएका परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
- २०७९ फाल्गुण १७ (2023-03-01)

मिति २०७९।११।१९ गते शुक्रबार लिखित परीक्षा हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ फाल्गुण १७ (2023-03-01)

मिति २०७९।११।१७ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ फाल्गुण १६ (2023-02-28)

सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि अनलाइन आवेदन मार्फत दर्ता गरी Reference numbers generate हुन बाँकी रहेका आवेदकहरुको Reference numbers यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ । Reference Numbers प्रकाशित भएका आवेदकहरु मिति २०७९/११/२१ मा कार्यालयमा दर्ता गर्न आउनुहोला ।
- २०७९ फाल्गुण १६ (2023-02-28)

सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि अनलाइन आवेदन मार्फत दर्ता गरी Reference numbers generate हुन बाँकी रहेका आवेदकहरुको Reference numbers यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ । Reference Numbers प्रकाशित भएका आवेदकहरु मिति २०७९/११/२१ मा कार्यालयमा दर्ता गर्न आउनुहोला ।
- २०७९ फाल्गुण १६ (2023-02-28)

मिति २०७९।११।१६ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A-Motorcycle / K- Scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली यसै साथ प्रकाशित गरिएको छ।
- २०७९ फाल्गुण १५ (2023-02-27)

मिति २०७९।११।१८ गते बिहिबार पुन:प्रयोगात्मक परीक्षा re-trial हुने बर्ग B-Car, Jeep, Delivery Van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७९ फाल्गुण १५ (2023-02-27)