मिति २०७८।१२।३० गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A र K का परीक्षार्थीहरु को नामावली।
- २०७८ चैत २९ (2022-04-12)

आवेदन दर्ता/ रजिष्ट्रेशन (Biometric registration), लिखित परीक्षा र ट्रायल परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ चैत २८ (2022-04-11)

मिति २०७८।१२।३० गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने वर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २८ (2022-04-11)

मिति २०७८।१२।२९ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने वर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २८ (2022-04-11)

मिति २०७८/१२/२७ गते सार्वजनिक बिदाका दिन ट्रायल परीक्षा परेका परिक्षार्थीहरुको नयाँ ट्रायल परीक्षा मिति तोकिएको सम्वन्धी सूचना।
- २०७८ चैत २८ (2022-04-11)

ट्रायल तथा दर्ता मिति सारिएको सूचना।
- २०७८ चैत २६ (2022-04-09)

कार्यालय सम्पर्क मिति (appointment date) अगाडि सारिएको सूचना।
- २०७८ चैत २५ (2022-04-08)

मिति २०७८।१२।२१ र २२ गते लिखित परीक्षा दिई उत्तीर्ण भै मिति २०७८।१२।२८ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने वर्ग A का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ चैत २५ (2022-04-08)

मिति २०७८।१२।२१ र २२ गते लिखित परीक्षा दिई उत्तीर्ण भै मिति २०७८।१२।२७गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने वर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली
- २०७८ चैत २५ (2022-04-08)

मिति २०७८।१२।२९ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २५ (2022-04-08)

मिति २०७८।१२।२८ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २५ (2022-04-08)

मिति २०७८।१२।२७ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २५ (2022-04-08)

मिति २०७८।१२।३० गते trial हुने बर्ग J2 का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २५ (2022-04-08)

मिति २०७८।१२।२९ गते trial हुने बर्ग J1 का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २५ (2022-04-08)

मिति २०७८।१२।२५ गते लिखित परीक्षा दिने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७८ चैत २५ (2022-04-08)