मिति २०७८।१२।२४ गते लिखित परीक्षा दिने बर्ग A र K का परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७८ चैत २५ (2022-04-08)

मिति २०७८।१२।२३ गते लिखित परीक्षा दिने बर्ग A र K का परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७८ चैत २५ (2022-04-08)

मिति २०७८।१२।२२ गते लिखित परीक्षा दिने बर्ग A र K का परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७८ चैत २५ (2022-04-08)

मिति २०७८।१२।२१ गते लिखित परीक्षा दिने बर्ग A र K का परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७८ चैत २५ (2022-04-08)

मिति २०७८।१२।२५ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २४ (2022-04-07)

मिति २०७८।१२।२५ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २४ (2022-04-07)

मिति २०७८।१२।२४ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २४ (2022-04-07)

आवेदन दर्ता/ रजिष्ट्रेशन (Biometric registration), लिखित परीक्षा र ट्रायल परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ चैत २४ (2022-04-07)

मिति २०७८।१२।२४ गते प्रयोगात्मक परीक्षा (trial) हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २३ (2022-04-06)

कार्यालय सम्पर्क मिति (appointment date) अगाडि सारिएको सूचना
- २०७८ चैत २३ (2022-04-06)

रिट्रायल सुचारु गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ चैत २३ (2022-04-06)

मिति २०७८।१२।२३ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २२ (2022-04-05)

मिति २०७८।१२।२२ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २१ (2022-04-04)

मिति २०७८।१२।२१ गते लिखित परीक्षा हुने बर्ग A / K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ चैत २० (2022-04-03)

लिखित परीक्षा सम्वन्धि सूचना
- २०७८ चैत १९ (2022-04-02)