नयाँ निर्देशिका बमोजिम बर्ग A, K र B को लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्नोत्तर नमूना तथा प्रश्नोत्तर संग्रह सम्बन्धी सूचना
- २०७८ फाल्गुण ३ (2022-02-15)

बर्ग A, K र B को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नयाँ निर्देशिका लागु सम्बन्धी सूचना
- २०७८ फाल्गुण २ (2022-02-14)

मिति २०७८।११।०४ गते retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

मिति २०७८।११।०३ गते retrial हुने बर्ग B का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

मिति २०७८।११।०५ गते बिहीबार retrial हुने बर्ग A-motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

मिति २०७८।११।०३ गते मंगलबार retrial हुने बर्ग K-scooter का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

मिति २०७८।११।०२ गते सोमबार ट्रायल हुने बर्ग A-motorcycle का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

मिति २०७८।११।०१ गते आइतबार ट्रायल हुने बर्ग B-Car, jeep, van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

मिति २०७८।११।०१ गते आइतबार ट्रायल हुने बर्ग K का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

नयाँ कार्यालय सम्पर्क मिति (visit date) सम्बन्धी सूचना ।
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

सेवा सुचारु भएको सूचना
- २०७८ माघ २४ (2022-02-07)

मिति २०७८।१०।०७ गते सञ्चालित बर्ग A र K को लिखित परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७८ माघ १३ (2022-01-27)

मिति २०७८।१०।०७ गते सञ्चालित बर्ग B को लिखित परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
- २०७८ माघ १३ (2022-01-27)

सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना । (कोभिड १९ संक्रमणका कारण सेवा बन्द गरिएको)
- २०७८ माघ ९ (2022-01-23)

मिति २०७८।१०।०९ गते Trial हुने बर्ग B-Car, jeep, van का परीक्षार्थीहरुको नामावली ।
- २०७८ माघ ६ (2022-01-20)